En sikker hånd til din økonomifunktion

Typiske ydelser:

 • Bogholderi
 • Rapporteringer – budgetter - årsbalancer
 • Økonomi-og regnskabsopgaver – herunder procesoptimering
 • Løbende support- og øvrige ad hoc opgaver
 • Administration 

Specialydelser for advokater:
 • Klientopgaver: Opsamling, uptodate bogføring, afstemninger og status af virksomheders bogholderi.

Systemer vi behersker:
 • ERP = BC365 (DC) - C5 – Navision - NAV – E-conomic – Workbook - Webregnskab - Dinero - Visual Adm. – Xena, EG-One - Winfinans – Winkompass - Stellar Office - Mamut – Admiral – Helios - Navigator m.fl.
 • Løn = Visma/Dataløn – Danløn – EG-Løn - Proløn – C5 løn mfl.
 • Bank = Danske Bank- Sydbank – Jyske Bank - Middelfart Sparekasse – Nordea – Spar Nord- Froes - Jutlander mfl.   
Typiske arbejdsopgaver:
 • Finansstyring : bogføring, periodiseringer,  hensættelser mm.
 • Debitorstyring: faktureringer, indbetalinger, rykkerprocedure mm
 • Kreditorstyring: registrering af leverandørfakturaer, betalinger mm.
 • Lønregnskab: lønbehandling/håndtering og e-indkomst indberetning, lønrefusioner, feriepenge, pension, atp mm.
 • Momsregnskab:  indberetning, afstemning,  EU og 3. lands regler  importmoms,  intrastat , listeangivelse, told .mm.
 • Anlægsregnskab –  beregning og bogføring af afskrivninger mm.
 • Lagerregnskab: integration til finans, priskontrol, lagerregisteringer mm.
 • Projekt/sagsstyring: opgørelse af igangværende sager.
 • Ejendomsadministration- huslejeopkrævninger mm
 • Håndtering af handel med genbrugsvarer - brugtmoms
 • Afstemning af samtlige statuskonti – kontrol af driftskonti mm
 • Budgetter : udarbejdelse af resultat-, balance-, og likviditetsbudgetter
 • Rapporteringer: Udarbejdelse af måneds-,kvartal-, og årsrapporter
 • Udarbejdelse af årsregnskabsmateriale til revisor
 • Ad hoc projektopgaver ved optimering af processer og forretningsgange i økonomiafdelinger
 • Telefonpasning, brevskrivning mm.
Vi hyres oftest til faste aftaler men springer også gerne til ved spidsbelastninger eller ved løsning af opgaver af kortere varighed.
Vi leverer ydelsen på jeres adresse eller på vores kontor.
Vi har veluddannede og sprogstærke medarbejdere på flere niveauer, der bredt håndtere forskellige ERP-, løn-og banksystemer.  
Vores medarbejder er vores vigtigste aktiv, qua deres kompetencer, effektivitet, erfaring, vilje og fleksibilitet. Vi tager sikker hånd om jeres bogholderi/regnskab. 

Kontakt os