Persondatapolitik

Generel information

Ifølge Lov om behandling af personoplysninger (Persondataloven), Direktiv 95/46/EC (Databeskyttelsesdirektivet) og Forordning 2016/679 (EU-Databeskyttelsesforordningen), har du ret til at blive informeret om, hvilke personoplysninger TH-Regnskab ApS, CVR 30 36 43 33, indsamler og behandler om dig.
Personoplysninger er enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person, dvs. oplysninger, der direkte eller indirekte kan knytte sig til en person, f.eks. navn, adresse, cpr.nr., telefonnummer, mailadresse.
Når vi indsamler personoplysninger, sikrer vi altid, at dette sker på en klar og tydelig måde, så man er bekendt med, hvilke former for oplysninger, der indsamles og hvorfor oplysningerne indsamles. Oplysningerne behandles fortroligt og videregives kun med dit samtykke (eksempelvis til revisor/lønbureauer etc.), hvis det har et nødvendigt formål, samt til offentlige myndigheder hvor dette er lovbestemt.

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter I os:

TH-Regnskab ApS - CVR 30 36 43 33
Dannevirkevej 6 st. th. - 7000 Fredericia
Tlf.: 75 56 01 11 / 20 42 68 55 - Mail: th@th-regnskab.dk

Hvornår indsamler vi personoplysninger

Vi registrerer og gemmer de oplysninger, du giver til os, når vi indgår en aftale/kontrakt om levering af vores serviceydelser, således at en handel finder sted.

Hvilke data indsamler vi

De data vi indsamler er almindelige persondata i form af kontaktoplysning som f.eks. navn, cpr.nr., emailadresse, telefonnr. og postadresse og andre relevante oplysninger. Endvidere kan det være tilfældet at vi indhenter oplysninger fra myndigheder, leverandører, samarbejdspartnere eller andre aktører for at opfylder vores aftale/kontrakt med dig.

Formål med indsamling

Vi bruger de oplysninger, vi indsamler til at drive vores forretning, levere og udvikle kvaliteten i vores ydelser og gøre din oplevelse bedre, når du handler med os.

Vi bruger de oplysninger, vi indsamler til følgende:
- Levering af tjenesteydelser
- Servicering og rådgivning
- Opfyldelse af gældende lovgivning

Samtykke

Vi indhenter dit samtykke, når dette er påkrævet for at behandle dine persondata med mindre vi har anden lovlig hjemmel til at behandle dine persondata. Inden du giver samtykke sørger vi for at oplyser dig om, hvad du giver samtykke til.

Du har til enhver tid mulighed for at trække dit samtykke tilbage ved at rette henvendelse til os pr. post til adressen TH-Regnskab ApS, Dannevirkevej 6, st.th, 7000 Fredericia eller pr. e-mail th@th-regnskab.dk.

Såfremt du vælger at tilbagetage dit samtykke, skal du være opmærksom på, at det muligvis kan medføre indskrænkninger i de services vi kan tilbyde.

Du skal endvidere være opmærksomme på, at vi i nogle tilfælde vil være berettiget til at fortsætte behandlingen af dine oplysninger, selvom du trækker samtykke tilbage, og den behandling, som baseres på samtykket, udløber. Hovedsageligt behandler vi dine oplysninger for at opfylde en aftale, som de er part i, og for at overholde gældende lovgivning, herunder bogføringsloven og hvidvaskningsloven.

Opbevaring af persondata

Når du køber varer eller serviceydelser hos os, vil vi som udgangspunkt opbevare dine personoplysninger i 5 år + løbende år i henhold til reglerne i bogføringsloven. Oplysningerne kan dog i nogle tilfælde opbevares længere, hvis det er nødvendigt for at overholde juridiske forpligtelser eller for at håndhæve vores aftaler.

Vi sletter dine data, når de ikke længere er nødvendige til de formål, de er indsamlet til eller påkrævet for at overholde gældende lovgivning.

Sikkerhed

Din sikkerhed og tryghed som kunde er vigtig for os. Vi har derfor taget alle tænkelige fysiske og elektroniske forholdsregler for at beskytte dine data. Fysiske materiale og elektroniske data etc. opbevares sikkert og forsvarligt efter gældende lovgivning.

Persondata til tredjeparter

Vi sælger, offentliggør eller viderebringer som udgangspunkt ikke dine personoplysninger til en tredjepart uden dit samtykke, medmindre det er nødvendigt for at fuldføre en aftale eller transaktion og nødvendigt for at sikre overholdelse af gældende dansk lovgivning. Visse personoplysninger er tilgængelige på vores hjemmeside under ”referencer”, dette sker udelukkende med dit samtykke.

For at kunne opfylde en aftale, vil det dog være nødvendigt at viderebringe dine oplysninger til eksempelvis din revisor/lønbureau eller anden samarbejdspartner for at kunne levere vores varer eller tjenesteydelser til dig. Som dataansvarlig, er det vores ansvar at sikre, at dine personoplysninger ikke bliver misbrugt, og vi stiller derfor høje krav til vores samarbejdspartnere, for at sikre os mod misbrug af oplysningerne.

Vores hjemmeside: cookies og andre eksterne links

Vores hjemmeside indeholder ikke links til eksterne hjemmesider, dog placerer vi kun tekniske nødvendige cookies.

Dine rettigheder

Som kunde hos os kan du ved forespørgsel til os – se kontaktoplysninger øverst i dette dokument -få indsigt i, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine data, og hvem, der modtager data om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse og forretningshemmeligheder.

Hvis oplysningerne er forkerte, ufuldstændige eller irrelevante, har du ret til at få oplysningerne rettet eller slettet.

Klagemuligheder

I har mulighed for at klage over vores behandling af jeres oplysninger. Klage skal indgives til:

Datatilsynet - Borgergade 28, 5 - 1300 København K